Begroting 2021

P3 Economie

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
ontwikkelingen van toepassing anders dan die uit de Economische agenda

Uitvoering geven aan thema “gemeentelijke dienstverlening” van de Economische Agenda 2020-2023

Toelichting

Economische agenda dienstverlening en maatregelen
Een proactief accountmanagement naar ondernemers is belangrijk voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat en daarmee voor de werkgelegenheid. Intensief overleg en afstemming tussen de ondernemers en de gemeente is belangrijk. Hierdoor kunnen trends en ontwikkelingen in de lokale economie vroegtijdig worden gesignaleerd waardoor hier ook beleidsmatig op kan worden geanticipeerd. Naar verwachting spelen er meer vragen bij jonge startende ondernemers en ZZP-ers waardoor de focus van het proactieve accountmanagement in eerste instantie daar ligt. In 2021 wordt uitvoering aan het thema “gemeentelijke dienstverlening” gegeven uit de Startnotitie Economische Agenda.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18