Begroting 2021

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves                  ( tabel 59 )

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2020-2024                     per 31 december

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

Algemene reserves

Concernreserve

18.383

300

-349

18.333

0

-49

18.284

0

0

18.234

0

-49

18.185

Reserve weerstandsvermogen

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

Totaal algemene reserves

22.383

300

-349

22.333

0

-49

22.284

0

0

22.234

0

-49

22.185

Bestemmingreserves

Best.res. bovenwijkse voorzieningen

845

0

-600

245

0

0

245

0

0

245

0

0

245

Best.res. Volkshuisvesting

499

0

0

499

0

0

499

0

0

499

0

0

499

Best.res. egalisatieres.sociaal domein

1.834

0

-546

1.288

0

-621

667

0

0

667

0

0

667

Best.res. regionale investeringen

500

0

-250

250

0

-250

0

0

0

0

0

0

0

Best.res. duurzaamheid

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

Best.res. Gemeentewerf

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

Best.res. rekenkamercommissie WVO

101

0

0

101

0

0

101

0

0

101

0

0

101

Best.res. dekking tekorten BUIG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Best.reserve monumenten

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening)

4.409

336

-499

4.247

20

-509

3.758

20

-509

3.270

20

-509

2.782

BR Accommodaties gemeentelijk personeel

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

BR egalisatiereserve omgevingsvergunning

946

0

0

946

0

0

946

0

0

946

0

0

946

BR SPUK

159

0

0

159

0

0

159

0

0

159

0

0

159

BR invoering Omgevingswet

337

0

-207

129

0

0

129

0

0

129

0

0

129

BR Maatschappelijke agenda

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

BR Klimaatgelden

237

0

0

237

0

0

237

0

0

237

0

0

237

BR Brede adviesraad

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Totaal bestemmingreserves

11.394

336

-2.102

9.628

20

-1.380

8.269

20

-509

7.781

20

-509

7.293

Totaal reserves

33.777

636

-2.451

31.962

20

-1.429

30.553

20

-558

30.015

20

-558

29.477

Overzicht voorzieningen          ( tabel 60 )

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2020-2024                       per 31 december

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2024

ringen 2024

ringen 2024

2024

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz pensioenen & wachtgelden bestuur

1.789

127

-147

1.768

127

-101

1.794

127

-90

1.830

127

-90

1.867

Voorz. spaarcontracten

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

Voorz. beeldenplan

27

0

0

27

0

0

27

0

0

27

0

0

27

Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein

3.251

0

0

3.251

0

0

3.251

0

0

3.251

0

0

3.251

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

5.107

127

-147

5.086

127

-101

5.112

127

-90

5.148

127

-90

5.185

Voorzieningen voor risico's

Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Totaal voorzieningen

voor risico's

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. Openbare verlichting

135

120

-110

145

120

-80

185

120

-70

235

120

-70

285

Voorz. baggerwerkzaamheden

100

11

0

110

11

0

121

11

0

131

11

0

142

Voorz. Speelplaatsen

307

173

-100

380

173

-195

358

173

-330

201

173

-194

180

Voorziening buitenonderhoud schoolgeb.

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

Voorziening onderhoud wegen

613

853

-1.010

456

853

-295

1.014

853

-825

1.042

853

-294

1.601

Voorziening onderhoud VRI

200

69

-55

214

69

-80

203

69

-65

207

69

-82

194

Voorziening onderhoud bruggen

83

55

-45

93

55

-80

67

55

-70

52

55

-77

29

Voorziening onderhoud zwembad

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Voorziening planmatig onderhoud vastgoed

0

316

-132

184

316

-132

368

316

-132

552

316

-132

736

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.670

1.596

-1.452

2.815

1.596

-862

3.549

1.596

-1.492

3.653

1.596

-850

4.399

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Voorziening riolering

2.118

0

0

2.118

0

0

2.118

0

0

2.118

0

0

2.118

Voorziening afvalstoffenheffing

1.198

0

-113

1.086

0

0

1.086

0

0

1.086

0

0

1.086

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

3.316

0

-113

3.203

0

0

3.203

0

0

3.203

0

0

3.203

Totaal Voorzieningen

11.112

1.723

-1.712

11.123

1.723

-963

11.882

1.723

-1.582

12.023

1.723

-940

12.806

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18