Begroting 2021

Bijlagen

Investeringen

 

Investeringsplanning 2021 - 2024

Omschrijving investering

2021

2022

2023

2024

Investeringen in Bruggen

57.500

57.500

57.500

57.500

Investering spoortunnel Horst en Voordelaan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Steiger Hofvliet Starrenburg II

225.000

0

0

0

Investeringen wegen

685.000

420.000

125.000

735.000

Tractie *

275.000

75.000

144.000

0

Verduurzaming vastgoed

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf

0

2.800.000

0

0

IHP 

0

0

1.500.000

0

Verkeersinstallatie herontwikkeling Intratuin

300.000

0

0

0

Dekking bestemmingsreserve 'bovenwijkse voorzieningen'

-300.000

0

0

0

MultiFunctionele Accommodatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal Investeringen onderdeel van investeringsplafond

  1.242.500

  3.352.500

  3.226.500

     792.500

Integraal waterketenplan (IWKP)

2.945.000

3.485.000

1.610.000

1.170.000

Robuust scenario (IWKP)

0

p.m.

p.m.

p.m.

Persleiding Vlietwijk (IWKP)

p.m.

0

0

0

Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP)

150.000

150.000

150.000

150.000

Tractie binnen gesloten systeem

250.000

0

0

0

 Totaal Investeringen gesloten systeem

  3.345.000

  3.635.000

  1.760.000

  1.320.000

Totaal Investeringen 

  4.587.500

  6.987.500

  4.986.500

  2.112.500

*In de loop van 2020 zal nog bezien zal worden of alle voertuigen geleased kunnen worden en zo ja, via welke constructie (financial of operational), en welke effecten dit heeft.

Investeringsplafond
In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect. Het sinds 2014 ingestelde investeringsplafond beoogt de afschrijvingslasten te maximeren om de lasten voor de exploitatie op een aanvaardbaar niveau te houden. Het maximale bedrag wat beschikbaar is aan afschrijvingslasten voor nieuwe investeringen is jaarlijks € 100.000.

Afbakening
De investeringen ten laste van de zogenaamde “gesloten exploitaties” (Riool en afval) blijven buiten beschouwing voor het investeringsplafond.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18