Begroting 2021

P3 Economie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Regionale bedrijventerreinenstrategie Leidse regio wordt uitgevoerd

Uitvoering regionale bedrijventerreinenstrategie

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma

Visie ontwikkeld voor bedrijventerrein Hofweg

Toelichting

De regionale bedrijventerreinenstrategie wordt in 2020 vastgesteld. Hieraan wordt in 2021 uitvoering gegeven. Er volgt een uitvoeringsprogramma die in 2020 wordt afgerond. In het uitvoeringsplan wordt onder andere een uitspraak gedaan over de wenselijkheid van een regionaal aanjager/makelaar/regisseur. Daarnaast wordt in dit uitvoeringsprogramma de verbinding gelegd met andere gemeentelijke beleidsvelden. In 2021 wordt hieraan uitvoering gegeven.

Bedrijventerreinen kleiner dan 1 hectare zijn niet opgenomen in de regionale bedrijventerreinenstrategie en vallen daardoor niet onder de ruimtelijke visie van de strategie.  Voor de categorie onder de 1 hectare zal een ruimtelijke visie nodig zijn. Er wordt in 2021 een visie ontwikkeld voor bedrijventerrein Hofweg.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18